1. <strong id="no7uq"><pre id="no7uq"></pre></strong>
  <em id="no7uq"><acronym id="no7uq"></acronym></em>
 2. <progress id="no7uq"><track id="no7uq"></track></progress>
 3. <progress id="no7uq"><track id="no7uq"></track></progress>
 4. <tbody id="no7uq"></tbody>


  黃賓虹 ?丹楓無垠圖
  HUANG BINHONG?LANDSCAPE

  ※635

  黃賓虹(1865-1955)?丹楓無垠圖

  紙本鏡心?1934年作

  款識:溪南溪北路延緣,心跡清如萬頃泉。無垠丹楓帶秋色,出人同醉夕陽天。萊公先生屬粲,甲戌黃賓虹畫。
  鈐?。狐S賓公、樸居士、片石居
  HUANG BINHONG?LANDSCAPE
  Mounted and framed, paper?1934
  134×34 cm?52 3/4×13 3/8 in?約4.1平尺
  RMB: 600,000-1,000,000