1. <strong id="no7uq"><pre id="no7uq"></pre></strong>
  <em id="no7uq"><acronym id="no7uq"></acronym></em>
 2. <progress id="no7uq"><track id="no7uq"></track></progress>
 3. <progress id="no7uq"><track id="no7uq"></track></progress>
 4. <tbody id="no7uq"></tbody>


  劉繼卣 人物
  LIU JIYOU FIGURE

  ※644

  劉繼卣(1918-1983) 人物

  紙本立軸?1980年作

  款識:春風瑟瑟春草肥,綠陰凝碧競芳菲。小園幽幽聽燕語,隔籬清流過小溪。庚申春月,繼卣墨。
  鈐?。簞⒗^卣、從生活中來
  LIU JIYOU FIGURE
  Hanging scroll, paper?1980
  136.5×69cm?53 1/4×27 1/8 in?約8.5平尺
  RMB: 1,000,000-1,200,000